Tekst

Onze missie

De provincie Noord-Brabant en Erfgoed Brabant willen de waarde van erfgoed zichtbaar maken en daardoor de betekenis van erfgoed voor de samenleving vergroten. Dat doen we onder andere door het Brabants erfgoed ook digitaal goed toegankelijk te maken.

Brabant is Brabant door de geschiedenis die we delen. Onze grenzen, onze steden, onze dorpen, platteland en natuur zijn niet met passer en liniaal uitgezet, maar het resultaat van een lange, enerverende en bewogen geschiedenis. Een geschiedenis die ons, onze leefomgeving en onze cultuur gevormd en bepaald heeft.

Provincie Noord-Brabant
Het Brabants erfgoed vertelt een aansprekend en inspirerend verhaal over de Brabantse geschiedenis. Over bestuurlijk Brabant, bevochten Brabant, religieus Brabant en innovatief Brabant. In die vier verhaallijnen – die de basis vormen voor het provinciaal erfgoedbeleid -  focussen we op dié verhalen en dát bijbehorend erfgoed waar de meeste kansen liggen voor het verhaal zelf, maar ook voor bijvoorbeeld de leefbaarheid en vrijetijdseconomie. Om een samenhangend verhaal te kunnen vertellen, is het belangrijk alle soorten erfgoed te betrekken zoals monumenten, cultuurlandschappen, collecties, dialecten of ander immaterieel erfgoed. Zowel de stenen, als de verhalen. En die verhalen komen uit de Brabanders zelf. Deze website biedt daarom een podium aan alle mensen die hun verhalen over Brabant willen delen.

Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant is het provinciale kennis- en expertisecentrum voor erfgoed. De werkzaamheden van Erfgoed Brabant zijn onderdeel van het in november 2015 vastgestelde provinciaal erfgoedkader De (verbeeldings)kracht van erfgoed. Beleidskader erfgoed 2016-2020. 
Een van de speerpunten van Erfgoed Brabant is het collectief en duurzaam digitaal toegankelijk maken van erfgoed, zowel collecties als verhalen. Voor het toegankelijk maken van collecties is de Brabant Cloud ontwikkeld. In Brabantserfgoed.nl verbinden we die erfgoedcollecties aan verhalen.
De lijn die we daarin volgen, als actieve partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed, is die van de Nationale strategie digitaal erfgoed.

Brabantserfgoed.nl biedt dus een podium aan mensen en organisaties die hun erfgoedcollecties en -verhalen willen delen. Een redactie onder leiding van hoofdredacteur Wouter Loeff coördineert de aanlevering van verhalen. Cris Kremers is het aanspreekpunt voor het aansluiten van nieuwe collecties.

Contact
Voor het bijdragen van verhalen: redactie@brabantserfgoed.nl
Voor het bijdragen van collecties: helpdesk@brabantcloud.nl 

Realisatie
Ontwerp en bouw website: Driebit
Technische infrastructuur Brabant Cloud: Delving

Alle rechten voorbehouden